Ocjenjivanje, izrada preporuka, jačanje kapaciteta i upravljanje darovnicom

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 10.04.2007.
Razdoblje provedbe: 10. travanj 2007. - 9. prosinac 2008.
Naziv operativnog programa: PHARE
Nositelj projekta: Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje
Partneri u izvedbi projekta: konzultantska kuća GVG (vodeći partner), Njemačka Federalna agencija za zapošljavanje (BA) i Zavod za zapošljavanje Slovenija (ESS). Projektni partner i korisnik je Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ).
Ukupna vrijednost: 45.594,00 EUR