Get Experience Get Employed

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 27.06.2012.
Razdoblje provedbe: 27.6.2012.- 23.1.2013.
Naziv fonda: Programi unije – Program za cjeloživotno učenje - Leonardo da Vinci
Naziv operativnog programa: Leonardo da Vinci
Nositelj projekta: HZZ Područni ured Vinkovci
Partneri u izvedbi projekta: Alaymont International
Ukupna vrijednost: 60.432,00 EUR
EU udio u financiranju: 60.432,00 EUR