Moje irsko iskustvo

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 09.07.2013.
Razdoblje provedbe: od 09.07.2013. do 30.04.2014.
Naziv fonda: Programi unije – Program za cjeloživotno učenje - Leonardo da Vinci
Naziv operativnog programa: Leonardo da Vinci
Nositelj projekta: HZZ Područni ured Požega
Partneri u izvedbi projekta: INTERNSPLUS, Dublin, Republika Irska
Ukupna vrijednost: 19.818,00 € (148.635,00 HRK)
EU udio u financiranju: 148.635,00 (100%) HRK