Poboljšanje profesionalnih vještina stručnjaka na tržištu rada – PRO SKILLS

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 10 mjeseci
Naziv operativnog programa: Leonardo da Vinci
Nositelj projekta: HZZ Područni ured Osijek
Partneri u izvedbi projekta: IBD Partnership (UK)
Ukupna vrijednost: 9.707,15 €