Radno iskustvo u stranoj zemlji 2

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 10 mjeseci
Naziv operativnog programa: Leonardo da Vinci
Nositelj projekta: HZZ Područni ured Osijek
Partneri u izvedbi projekta: Partnership Europe, Cork City, Irska
Ukupna vrijednost: 25.200,00 €