Radno iskustvo u stranoj zemlji 3

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 14 mjeseci
Naziv operativnog programa: Leonardo da Vinci
Nositelj projekta: HZZ Područni ured Osijek
Partneri u izvedbi projekta: IBD Partnership (Portsmouth, UK) i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spólka Akcyjna MARR (Krakow, Poljska)
Ukupna vrijednost: 29.848,00 €