Radno iskustvo u stranoj zemlji

Status: Zatvoren
Razdoblje provedbe: Trajanje: 7 mjeseci
Naziv operativnog programa: Leonardo da Vinci
Nositelj projekta: HZZ Područni ured Osijek
Partneri u izvedbi projekta: Ekip Europa, Malaga, Španjolska
Ukupna vrijednost: 4.796,00 €