WIN (Through Work Initiative to Jobs)

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 14.06.2013.
Razdoblje provedbe: 14.6.2013. - 15.1.2014.
Naziv fonda: Programi unije – Program za cjeloživotno učenje - Leonardo da Vinci
Naziv operativnog programa: Leonardo da Vinci
Nositelj projekta: HZZ Područni ured Vinkovci
Partneri u izvedbi projekta: Training Vision, Velika Britanija
Ukupna vrijednost: 20.952,00 EUR
EU udio u financiranju: 20.952,00 EUR