Jednaki u različitosti

Status: Zatvoren
Datum početka projekta: 01.01.2012.
Razdoblje provedbe: Siječanj 2012. - 20. prosinca 2012.
Naziv operativnog programa: PROGRESS
Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Partneri u izvedbi projekta: Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, Pučki pravobranitelj
Ukupna vrijednost: 194.846,00 eura